Adatvédelmi tájékoztató

 • Név: ecce HOME
 • Cím: 8445 Városlőd Kolostor út 16.
 • Üzemeltető neve: E & A Ecce HOME Művészeti, Kereskedelmi és Szolgáltató BT.
 • Székhely: 8445 Városlőd Kolostor út 16
 • Cégjegyzék szám:19-06-509139Adószám:20982353-1-19
 • Telefonszám: +36 20 580 4991
 • E-mail cím: info@eccehome.eu
 • Adatvédelmi ügyekben felelős munkatárs: Hegyi Attila  (+36205804991)

(a továbbiakban: a „Szolgáltató”)

A Szolgáltató tiszteletben tartja a Vendégei személyhez fűződő információs önrendelkezési jogait, elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében; ezért az alábbi, hatályos Adatkezelési Tájékoztatója (a továbbiakban: Tájékoztató) a hivatalos weboldalon elektronikusan, illetve telephelyén papíralapon is elérhető.

A Szolgáltató, mint adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelése összhangban van

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 •  az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info.tv.)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 • a Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.)
 • a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (Be.)
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv.tv.)
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker.tv.)
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Ehtv.)
 • a gazdasági reklámtevékenység egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)
 • a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magán-nyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (SZVV. tv.) rendelkezéseivel.

Jelen Tájékoztató bemutatja a Szolgáltató által végzett tevékenység során történő adatkezelést. 

Személyes adatot a Szolgáltató kizárólag előre meghatározott célból az ahhoz szükséges ideig, a jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében kezel és olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas.

Felhívjuk a Szolgáltató részére adatközlő figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése!

A tizenhat éven aluli kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez a törvényes képviselőjének beleegyezése, vagy utólagos jóváhagyása szükséges.

Minden olyan esetben, ha a közölt adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra használja fel, erről az érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását kéri, továbbá lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Az adatkezelés során a Szolgáltató tudomására jutott személyes adatokat kizárólag azok, a Szolgáltató megbízásában vagy a Szolgáltatóval munkaviszonyban álló személyek ismerhetik meg, akiknek az adott adatkezeléssel kapcsolatban feladatuk van.

Milyen személyes adatokat gyűjtünk Önről és miért?

Az adatokat közvetlenül Öntől gyűjtjük, amikor Ön kitölti űrlapjainkat, vagy ha regisztrál weboldalunkra, valamint telefonos vagy emailes üzenetváltásaink során (az Ön neve, email címe, postacíme, számlázási címe, valamint telefonszáma)

Előfordulhat, hogy adatokat gyűjtünk, ha Ön felhív minket vagy levelet küld nekünk, vagy amikor önként kitölti ügyfeleink számára készített kérdőíveinket, visszajelzést nyújt szolgáltatásunkról, vagy ha nyereményjátékunkon vesz részt.

Weboldalunk használati adatait is gyűjtjük „cookie”-k (internetes „süti” adatfájlok) segítségével (például az Ön IP-címe, böngészőjének és operációs rendszerének típusa, oldalmegtekintések, valamint adatok arról, hogy Ön hogyan használja weboldalunkat (pl.: gyakoriság, időszakok), ha esetleg másik weboldalról érkezett, akkor tároljuk a kapcsolódó weboldal címét).

A személyes adatok gyűjtésének célja:

 1. az Ön megrendeléseinek feldolgozása és teljesítése
 2. az Ön nálunk nyitott fiókjának kezelése
 3. weboldalunk formatervezésének, elrendezésének és működésének fejlesztése
 4. kiváló szolgáltatás biztosítása Ön felé és annak folyamatos fejlesztésére irányuló törekvés
 5. valamint termékekről és szolgáltatásokról történő információközlés, amelyet Ön kérelmezett, vagy amelyről úgy véljük, hogy hasznosnak találja majd.

Hogyan használjuk fel az Ön személyes adatait és mennyi ideig tároljuk azokat?

Amikor valamelyik termékünket megrendeli, fiókja kezelésének, megrendelésének teljesítése és szerződési kötelezettségeink végrehajtása érdekében dolgozzuk fel személyes adatait.

Ha Ön engedélyt ad számunkra, akkor 6 évig az Ön emailcímét és telefonszámát felhasználva értesítjük Önt információkról, amelyek az Ön számára érdekesek lehetnek, mint például frissítések és ajánlatok.

Ha nem szeretne ilyen értesítéseket kapni, akkor Önnek lehetősége van bármikor leiratkozni egy űrlap kitöltésével, valamint a leiratkozási hivatkozásra történő kattintással, amely minden emailünk alján található, vagy ez ügyben felveheti a kapcsolatot az ügyfélszolgálati központunkkal is.

Hozzászólások

Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából.

Egy személytelenített, az e-mail címből előállított karakterlánc (hashnek szokás nevezni) kerül továbbításra a Gravatar szolgáltatás felé, ha ez az oldalon használatban van. A Gravatar szolgáltatás feltételei az alábbi címen tekinthetőek meg: https://automattic.com/privacy/. A hozzászólás elfogadása után, a hozzászólásunk tartalma és a profil képünk is megjelenik nyilvánosan.

Kapcsolatfelvételi űrlapok

A kapcsolati űrlapon beérkező adatokat ügyfélszolgálati okokból bizonyos ideig megőrizzük, de ezt az információt nem használjuk marketing célokra.

Média

Amennyiben regisztrált felhasználó által kerül kép feltöltésre a honlapra, kerülni kell az az olyan EXIF-eket, amelyekben GPS pozíció adatok is szerepelnek. A honlap látogatói ezeket letölthetik és kinyerhetik a helyadatokat a honlapon található képekből.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Analitika

Google Analytics: az adatfeldolgozó

Milyen személyes adatokat gyűjt a Google Analytics?

A Google Analytics a webhelyének oldalain található követőkód segítségével működik. Minden felhasználó egyedi azonosítóval van regisztrálva, így a Google Analytics betekintést nyerhet arra, hogy hány egyedi látogató van a webhelyen, például, és hány felhasználó tér vissza.

A Google Analytics segítségével felmérhetjük, hogy egy adott felhasználó milyen gyakran látogatta meg a webhelyet, milyen oldalakat látogatott, mennyi ideig maradtak, és hogyan hatottak a webhelyre.

Az internethasználókra vonatkozó óriási statisztikai adatokkal kombinálva a Google Analytics nagyon pontos információt adhat arról, hogy a webhelye milyen szegmensben vonzza a demográfiai adatokat, például az életkor, nem, szakmai és magánérdekek, földrajzi hely stb.

Annak pontos áttekintése, hogy milyen adatokat követnek nyomon a Google Analytics, nehéz felismerni , mivel folyamatosan fejlődik és javul, és a Google nem nyújt átláthatóságot a módszereikről.

Webshop

Vásárlóinktól adatokat gyűjtünk a shopban történő vásárlási folyamat során.

Mit gyűjtünk és tárolunk

Ha meglátogatod az oldalunkat, a következőket fogjuk nyomon követni:

 • Megtekintett termékek: ezt arra használjuk, hogy megjelenítsük a nemrég megtekintett termékeket.
 • Földrajzi hely, IP cím és böngésző fajta: ezen adatokat arra használjuk, hogy megbecsüljük az adókat és a szállítást
 • Szállítási cím: ennek még az ajánlatkérés előtt kérjük kitöltését, annak érdekében, például, hogy megbecsülhessük a szállítás díját vagy időtartamát és ezen adatokkal együtt küldhehssük el ajánlatunkat.

Sütiket használunk, hogy megőrizzük a kosár tartalmát, amíg az oldalunkon böngészel.

Vásárláskor megkérjük vásárlóinkat, hogy a következő adatokat szolgáltassa: Név, számlázási cím, szállítási cím, email cím, telefonszám, kreditkártya/fizetési adatok és választható fiókadatok, mint felhasználónév és jelszó. A következő célokra használjuk fel ezeket az adatokat:

 • Információ küldése a vásárlói fiókról és rendelésről
 • Válaszadás a vásárló kérésére, a visszatérítést és a panaszt is beleértve
 • Fizetések lebonyolítása és a csalások megakadályozása
 • Fiók beállítása a webáruházhoz
 • Minden jogi kötelezettségünknek eleget tesz (pl. adók számítása)
 • Üzletünk ajánlatainak fejlesztése
 • Kívánságra marketing üzeneteket küldünk

Amennyiben fiók kerül létrehozásra, tároljuk a nevet, címet, e-mail címet, telefonszámot, amelyeket arra használunk, hogy jövőbeni rendelések esetén a pénztár oldalon automatikusan megjelenítsük azokat.

Általánosságban addig tároljuk az adatokat, amennyi ideig azokra szükségünk van azokból a célokból kifolyólag, amiért gyűjtjük ezeket, amennyiben törvényileg nem kötelező tovább tárolni. Például, a rendelési információkat XXX évig őrizzük számlázási és könyvelési célból. Ez magában foglalja a nevet, e-mail címet, számlázási és szállítási címet.

A felhasználók hozzászólásait és értékeléseit is megőrizzük.

Ki fér hozzá adatokhoz a csapaton belül

Csapatunk tagjai hozzáférnek a vásárlók által megadott információhoz. Például az adminisztrátorok és a boltvezetők hozzáférnek az alábbiakhoz:

 • Rendelési információ, például vásárolt termék, a vásárlás ideje, szállítási cím és
 • Vásárlói információ, például név, e-mail cím, számlázási és szállítási információ.

Csapatunk tagjai hozzáférnek ehhez az információhoz, hogy segítsenek a rendelések teljesítésében, a visszatérítések feldolgozásában és ügyfélszolgálati segítséget nyújtsanak.

Amit másokkal megosztunk

A vásárlói megrendelések és szolgáltatásaink teljesítése érdeklében harmadik fél számára átadunk információkat; például:

Fizetési módok

PayPal-en történő fizetést fogadunk el. A fizetések feldolgozásakor az adatok egy részét átadjuk a PayPal-nek, köztük azokat, amelyek szükségesek a fizetés feldolgozásához, mint például a vásárlás végösszege és a számlázási információk.

Részletek a PayPal Adatkezelési tájékoztatójában .

Előfordulhat, hogy feldolgozzuk az Ön személyes adatait törvényes üzleti érdekeink miatt, amelyek az alábbiakat jelenthetik:

 1. ha az adatfeldolgozás lehetővé teszi szolgáltatásunk fejlesztését, módosítását, személyre szabását vagy más módon történő javítását, vagy ha az ügyfeleink javát szolgálja
 2. csalások kiszűrése és megakadályozása
 3. hálózatunk és információs rendszerünk biztonságának fejlesztése
 4. hogy jobban megértsük, hogyan használják a weboldalainkat
 5. postai úton történő értesítések küldése részünkről és kiválasztott partnereink részéről, amelyekről úgy véljük, hogy érdekelhetik Önt (a kiválasztott partnereink között jótékonysági szervezetek, valamint irodai és dekorációs kellékeket forgalmazó, csomagküldő cégek szerepelnek)
 6. promóciós reklámsorozataink és hirdetéseink hatékonyságának felmérése.

Valahányszor feldolgozzuk az Ön adatait, mindig biztosítjuk, hogy az Ön személyes adatai feletti önrendelkezési jogai ne sérüljenek. Ön bármikor kifogással élhet ez ellen az adatfeldolgozás ellen, amelyet ide kattintva tehet meg. Kérjük, ne feledje, hogy amennyiben Ön ellenzi az adatfelhasználást, az korlátozhatja lehetőségeinket feladataink Ön érdekében történő végrehajtását. Az utolsó interakciót követő 6 évig használhatjuk fel az Ön személyes adatait.

Nem őrizzük meg az Ön személyes adatait annál további időtartamra, mint ami szükséges ahhoz, amely miatt Ön azt rendelkezésünkre bocsátotta. A törvény rendelkezései szerint szerződéses kötelességeink teljesítését követően 6 évig őrizzük meg fiókját és tranzakciós adatait.

Szolgáltatásaink bármely vevőjének kiadhatjuk az Ön adatait törvényi kötelességeink végrehajtása érdekében, az Ön vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeit képviselve.

“Cookie” -k használata

A cookie-k kis információdarabok, amelyeket a böngészője tárol számítógépe merevlemezén. A cookie-k nem tartalmaznak személyes azonosításra alkalmas információkat.

A legtöbb internetböngésző automatikusan elfogadja a cookie-kat, de általában a böngészőbeállítások módosításával megakadályozhatja a cookie-k fogadását. A cookie lehetővé teszi, hogy böngésszen a boltban, árucikkeket helyezzen a bevásárlókosárba, majd több nap múlva ugyanonnan folytassa a folyamatot, ahol legutóbb abbahagyta – a korábban kiválasztott termékek még mindig a kosárban lesznek.

A cookie-kal jobb webhelyet készíthetünk, mert segítségükkel a forgalomelemzés során figyelni tudjuk, hogy mi működik, és mi nem. Szeretnénk azonban megnyugtatni Önt arról, hogy egy cookie Ön általi fogadása semmilyen körülmények között nem ad nekünk hozzáférést sem a számítógépéhez, sem a személyes adataihoz.

A webhely cookie-beállításai a legjobb élmény érdekében az „összes cookie engedélyezése” értékre vannak állítva.

A következő cookie-típusokat használjuk az Ecce HOME Bt. webhelyén. Elengedhetetlen cookie-k szükségesek ahhoz, hogy a website-on mozogni tudjon, kihasználhassa annak lehetőségeit, mint például belépni annak biztonságos felületére. Ezen cookie-k nélkül számos szolgáltatást, — pl. Bevásárlókosár, online számlázás — nem tudnánk kínálni.

A teljesítményt mérő cookie-k arról gyűjtenek információt, hogy miként használják a látogatók a webhelyet – például melyik oldalakat keresik fel a leggyakrabban, illetve kapnak-e hibaüzeneteket a weboldalaktól. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatók azonosítására alkalmas információkat. A cookie-k által gyűjtött minden információt összesítünk, így azok névtelenek. Csak webhelyünk működésének javítására használjuk őket.

A működést segítő cookie-k segítenek abban, hogy a webhely meg tudja jegyezni az Ön által megadott beállításokat (például felhasználónevét, nyelvét, illetve tartózkodási helyének régióját), és jobb, személyesebb szolgáltatásokat tudjon kínálni Önnek. Az ilyen cookie-k által tárolt információk névtelenek, és nem képesek az Ön többi webhelyen végzett tevékenységeinek követésére.

A célzást segítő cookie-kat arra használja fel a rendszer, hogy az Ön és az Ön érdeklődési körei szempontjából relevánsabb hirdetéseket jeleníthessen meg. Segítségükkel korlátozható egy hirdetés megjelenítésének maximális száma, miközben segítenek a hirdetési kampány hatékonyságának mérésében. Az ilyen cookie-k elhelyezése harmadik felek által történik, a webhely működtetőjének engedélyével. Emlékeznek arra, hogy Ön meglátogatott egy webhelyet, és ezt az információt megosztják más szervezetekkel, például hirdetőkkel. A célzást segítő és hirdetési cookie-k gyakran a másik szervezet által biztosított webhelyfunkciókhoz kapcsolódnak.

Ha nem szeretné a „cookie”-kat az eszközén tárolni, akkor lehetősége van megváltoztatni a cookie-beállításokat, amelyet többféleképpen is megtehet:

 1. bármikor megváltoztathatja a cookie-beállításokat a böngészője beállításával.
 2. Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/S%C3%BCtik%20kezel%C3%A9se
  Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95582?hl=hu&ref_topic=3421433
  Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/ie-security-privacy-settings#ie=ie-9
  Opera: http://help.opera.com/Windows/9.63/hu/cookies.html
  Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

Az Ecce HOME Bt. neves harmadik feleket (külső szolgáltatók) alkalmaz az emailek kézbesítéséhez, amelyeket Ön ettől a weboldaltól kap. Ezek a harmadik felek egyedi azonosítókat és láthatatlan képeket (úgynevezett “pixelcímkék” vagy „átlátszó GIF-ek”) használnak az Ecce HOME Bt. nevében nyílt érzékelés, üzenetformátum-érzékelés és kattintás-érzékelés végrehajtására annak érdekében, hogy az Ön számára vonatkozó információkat közölhessenek.

Szeretnénk biztosítani Önt arról, hogy Ön rendelkezik a személyes adatai felett.
 1. Önnek jogában áll információt kérni arról, hogyan használjuk fel az Ön személyes adatait
 2. Ön bármikor megváltoztathatja adatvédelmi beállításait, például a direkt marketinggel kapcsolatosan, és kérelmezheti személyes adatainak feldolgozását, vagy ellenkezőleg, a feldolgozás tiltását.
 3. Önnek jogában áll elérni és korrigálni az adatokat, amelyeket Önnel kapcsolatban rendszerünkben tárolunk.
 4. Ön kérelmezheti az Ön által megadott személyes adatainak kiadását strukturált, általánosságban használt és számítógép által feldolgozható formátumban (ha esetleg másik vállalattal kívánja megosztani)
 5. Ön bármikor kérheti személyes adatainak rendszerünkből történő végleges törlését.

Ha szeretné ezt kérni, kérjük küldjön nekünk egy emailt az info@eccehome.eu email címre. Az Európai Általános Adatvédelmi Rendelet megadja Önnek a jogot arra, hogy panasszal forduljon az adatvédelmi biztoshoz.

Az Adatvédelmi Szabályzat módosításai

Időről-időre előfordulhat, hogy frissítjük ezt az Adatvédelmi Szabályzatot úgy, hogy annak új verzióját közzétesszük weboldalainkon. Előfordulhat, hogy emellett értesítjük is Önt a változtatásokról emailben.

23/05/2018 – Adatvédelmi Szabályzat verzióhivatkozás