Adatvédelem

A www.eccehome.com üzemeltetője ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről.

1. Az adatkezelő

Az adatok kezelője a(z) Hegyi Attila (székhely: H-8445, Városlőd, Kolostor út. 16.)

2. A kezelt adatok köre

A honlap megtekintése során automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben - a felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze személyes adatokkal. A weboldal bejelentkezés esetén session ID-t küld, ami az oldal elhagyásakor automatikusan törlődik. A weboldal használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

3. Az adatkezelés időtartama

A session ID-k a weboldal elhagyásakor automatikusan törlődnek. A www.eccehome.eu nem vállalja a felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.

Az adatkezelés időtartama: A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. 

4. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

A felhasználók által megadott személyes adatokhoz az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá. Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

5.Az adatszolgáltatás önkéntes és a regisztráció bármikor visszavonható.

A regisztráltak természetesen bármikor kérhetik adataik törlését az adatbázisból, melynek kézhezvételekor a ecceHOME (azaz Hegyi Attila) haladéktalanul törli a kért adatokat adatbázisából. Az adatok törlését kérni lehet e-mailben a vevőszolgálatunknál.
A hírlevélre történő regisztráció is bármikor visszavonható, minden a ecceHOME által küldött hírlevél alján megtalálható a hírlevélről való leiratkozás módja.
A leiratkozás/törlés után a regisztráló személyes adatai többet nem kerülnek semmilyen formában felhasználásra, de bizonyos ideig a ecceHOME (azaz Hegyi Attila) megőrzi online formában őket az esetleges jogi vagy egyéb, esetleges Távszerződésből adódó problémák kezelésére.

6.Az információk tulajdonjoga

Kijelentjük, hogy a ecceHOME birtokolja az oldalainkon látható információkat. A www.eccehome.eu oldalainak tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos továbbá a tőlünk származó információk, cikkek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük.
Aki a webáruházunkba regisztrálja magát, az adatvédelmi nyilatkozatunkat elfogadottnak tekinti, azzal egyetért.

Adatvédelmi nyilatkozat

A ecceHOME (azaz Hegyi Attila) jelen adatvédelmi nyilatkozattal kötelezi magát a látogatók személyes adatainak oly módon történő kezelésére, amely a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen megfelelve járul hozzá a látogatók biztonságos internetezési lehetőségeinek megteremtéséhez. A ecceHOME (azaz Hegyi Attila) a látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényre juttatásához szükségesek.

Rendszerünk kialakításánál figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat, és azok előírásait maradéktalanul betartjuk, különös tekintettel az alábbiakra:

·        A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény;

·        Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény;

·        Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény

·        Az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII. törvény.

Az adatszolgáltatás önkéntes és a regisztráció bármikor visszavonható.

Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása.

A ecceHOME a felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja és semmilyen körülmények között nem teszi más, harmadik fél számára hozzáférhetővé.

Vissza a tetejére

kontakt

 Telefon:+36-20-448-6568

Választott nyelv

Top of Page